W tym smutnym czasie przychodzi nam przeżywać Radość Paschalną, Zmartwychwstanie Pańskie, Święta Wielkanocne. Jezus zwycięża swoją i naszą śmierć.
Jakże na te wydarzenia potrzebna jest żywa wiara. Mimo naszych grzechów i słabości, kiedy wchodzimy w Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa wiara się ożywia.

 Żywej wiary, która nie cofa się przed żadną przeszkodą życzymy sobie wzajemnie.

Niech Zmartwychwstały Chrystus – Król Miłosierdzia ożywia naszą wiarę i zapala nowe światła na naszej drodze życiowej!

Z serca wraz z modlitwą życzymy

Kapłani i Siostry

z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Toruniu