obraz

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Dnia 9 marca 2002 roku został pobłogosławiony przez ojca świętego Jana Pawła II podczas specjalnej audiencji dla Polaków w Watykanie obraz Miłosierdzia Bożego. W czasie pielgrzymki dziękczynnej Polaków za dar Kościoła w Ojczyźnie i dziesięciolecia reorganizacji jego struktur administracyjnych Ojciec Święty pobłogosławił obraz Miłosierdzia Bożego zawieziony do Watykanu przez delegację diecezji toruńskiej. Obraz, którego kustoszem został ksiądz Wojciech Miszewski, od święta Miłosierdzia z naszej parafii rozpoczął peregrynację po parafiach i domach zakonnych całej diecezji.

Peregrynacji obrazu towarzyszyła księga pamiątkowa.
Dnia 15 września 2003 roku zakończyła się peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego. Obraz nawiedził wszystkie domy zakonne, Seminarium Duchowne oraz 193 parafie. W każdej wspólnocie podczas uroczystości peregrynacyjnych obecny był ksiądz biskup. W parafii Miłosierdzia Bożego do uroczystego przyjęcia obrazu przygotował parafian ksiądz biskup Józef Szamocki poprzez nauki głoszone w czasie triduum przygotowawczego, które rozpoczęło się w piątek 12 września w Godzinie Miłosierdzia. Również w trakcie uroczystego powitania obrazu został odczytany dekret biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego nadający świątyni status Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.