Informacje Czcicieli św. Ojca Pio

Opiekun duchowny – ks. diakon Szymon

Lider świecki – Krystyna Kaźmierczak