DEKRET O USTANOWIENIU PARAFII

w dniu 1 maja 1990 r.
MARIANUS PRZYKUCKI
MISERATIONE DIVINA ET SANCTAE APOSTOLICAE GRATIA
EPISCOPUS CULMENSIS

D E K R E T
DOTYCZĄCY USTANOWIENIA NOWEJ PARAFII W TORUNIU
NA OSIEDLU KONIUCHY

Po wysłuchaniu stron zainteresowanych – Rządców dotychczasowych parafii oraz ks. Stanisława Majewskiego jako Rektora dotychczasowego Ośrodka Duszpasterskiego, a także po zasięgnięciu zdania członków Rady Kapłańskiej, w oparciu o przepis kan. 515 § 2 KPK, ustanawiam niniejszym dekretem dla dobra duchowego mieszkańców dzielnicy KONIUCHY i KOZACKA w Toruniu, parafię pod wezwaniem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Na rzecz nowej parafii wydzielam terytorium, wchodzące w zakres osiedla KONIUCHY I KOZACKA, a dotąd położone w granicach parafii św. Józefa, św. Antoniego i M.B. Zwycięskiej.

(…) Nowa parafia należy do dekanatu Toruń I.

Dekret wchodzi w życie po odczytaniu go z ambon zainteresowanych parafii oraz w ośrodku duszpasterskim w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.

Nowa parafia otrzymuje przez jej ustanowienie osobowość prawną.

PELPLIN, dnia 23 kwietnia 1990 roku

L.dz. 781/90/Ord.

Kanclerz Biskup Chełmiński
Ks. Wojciech Kasyna Ks. bp Marian Przykucki