DUSZPASTERZE


PROBOSZCZ PARAFII
ks. Prałat Stanisław Majewski
-Papieski Prałat Honorowy,
-Dziekan rejonu toruńskiego,
-Dziekan Dekanatu Toruń II,
-członek Kolegium Konsultorów,
-członek Rady Kapłańskiej,
-członek Rady Ekonomicznej,
-członek Komisji ds. Zarządu Majątkiem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu,
-skarbnik Funduszu Obrony Życia Diecezji Toruńskiej,
-członek Rady Zarządzającej Funduszu Duszpasterskiego Diecezji Toruńskiej,
-przewodniczący Komisji Rewizyjnej dla CARITAS Diecezji Toruńskiej,
-kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Toruńskiej.
– ur. 26.10.1955 r.
– Święcenia kapłańskie: 25.05.1980 r.
– Mianowany Proboszczem: 12.03.1989 r.

WIKARIUSZE

 


ks. Andrzej Jankowski
– ur. 1982 r.
– Święcenia kapłańskie: 21 czerwca 2008 r.
– W parafii od: 24 sierpnia 2020 r.

ks. Sebastian Żyła
– Święcenia kapłańskie: 27 maja 2023 r.
– W parafii od: 1 lipca 2023 r.

ks. Mateusz Bartkowski– W parafii od: 29 sierpnia 2022 r.
– Święcenia kapłańskie: 29 maja 2021 r.
– W parafii od: września 2023 r.


REZYDENCI
ks. prał. Prof. dr hab. Jan Perszon
– ur. 1958 r.
– Święcenia kapłańskie: 22 maja 1983 r.
– W parafii od: 1 września 2005 r.

śp. ks. dr hab. Józef Dębiński
– ur. 1951 r.
– Święcenia kapłańskie: czerwca 1975 r.
– W parafii od: 2001 r.
– zm. 20.09.2020 r. 
– pochowany w parafii Ciepień na miejscowym cmentarzu.

KSIĄDZ SENIOR
śp. Ksiądz kan. Edmund Jastak
– ur. 2.05.1911r.
– Święcenia kapłańskie: 9.07.1945 r.
– zm. 23.06.2000 r. w Godzinie Miłosierdzia Bożego
– pochowany w krypcie naszego kościoła


WCZEŚNIEJ W PARAFII PRACOWALI:
ks. Zbigniew Zybel
ur. 24.04.1959r.
Święcenia kapłańskie: 17.05.1986 r.
W parafii pracował: od 1.07.1990 r. do 30.06.1991 r.

ks. Daniel Adamowicz
ur. 12.01.1961r.
Święcenia kapłańskie: 22.05.1988 r.
W parafii pracował: od 1.07.1991 r. do 30.06.1995 r.

ks. Władysław Fedorczyk
ur. 7.11.1966r.
Święcenia kapłańskie: 25.05.1991 r.
W parafii pracował: od 1.07.1991 r. do 21.08.1996 r.

ks. Piotr Kociniewski
Ur. 13.07.1968r.
Święcenia kapłańskie: 24.06.1995 r.
W parafii pracował: od 1.07.1995 r. do 31.08.1997 r.

ks. Ryszard Domin
Ur. 1.01.1961r.
Święcenia kapłańskie: 16.06.1986 r.
W parafii pracował: od 1.09.1996 r. do 7.09.1999 r.

ks. Paweł Kubasik
Ur. 25.09.1973 r.
Święcenia kapłańskie: 13.06.1998 r.
W parafii pracował: od 1.07.1998 r. do 1.07.2001 r.

ks. Piotr Rutkowski
Ur.13.04.1967 r.
Święcenia kapłańskie: 19.06.1993 r.
W parafii pracował: od 1.08.1999 r. do 15.07.2001 r.

ks. Mariusz Talkowski
Ur. 05.07.1967 r.
Święcenia kapłańskie: 06.06.1992 r.
W parafii pracował: od 1.07.1997 r. do 23.06.2003 r.

ks. Grzegorz Pszeniczny
– ur. 28.03.1964 r.
– Święcenia kapłańskie: 25.05.1991 r.
– W parafii pracował: od 20.08.2001 r. do 01.07.2005 r.

ks. Szymon Chachulski
– ur. 10.05.1975 r.
– Święcenia kapłańskie: 17.06.2000 r.
– W parafii pracował: od 1.07.2000 r. do 31.08.2006 r.

ks. Andrzej Kowalski
– ur.11.07.1978 r.
– Święcenia kapłańskie: 21.06.2003 r.
– W parafii pracował od: 01.07.2003 r. do 31.08.2006 r.

ks. Tomasz Drzymalski
– ur. 26.09.1976 r.
– Święcenia kapłańskie: 16.06.2001 r.
– W parafii pracował: od 15.07.2001 r. do 23 sierpnia 2007 r.

ks. Wojciech Siemiątkowski
– ur. 19.01.1973 r.
– Święcenia kapłańskie: 13.06.1998 r.
– W parafii pracował: od 25.08.2005 r. do 23.08.2008 r.

ks. Marek Żuchowski
– ur. 27.10.1981 r.
– Święcenia kapłańskie: 24.06.2006 r.
– W parafii pracował: od 25.07.2006 r. do 23.08.2010 r.

ks. Marek Januszewski
– ur. 25.11.1979 r.
– Święcenia kapłańskie: 24.06.2006 r.
– W parafii pracował: od 25.07.2006 r. do 23.08.2010 r.

ks. Paweł Sobociński
– ur. 14.10.1983 r.
– Święcenia kapłańskie: 25.06.2008 r.
– W parafii pracował: od 21.07.2008 r. do 23.08.2010 r.

ks. Waldemar Konczalski
– ur. 25.01.1979 r.
– Święcenia kapłańskie: 25.06.2005 r.
– W parafii pracował: od 25.08.2007 r. do 17.12.2012 r.

ks. Mirosław Gierko
– ur. 23.12.1976 r.
– Święcenia kapłańskie: 16.06.2001 r.
– W parafii pracował: od 24.08.2010 r. do 27.08.2011 r.

ks. Marcin Lisiński
– ur. 27.03.1980 r.
– Święcenia kapłańskie: 19.06.2004 r.
– W parafii pracował: od 24.08.2010 r. do 23.08.2011 r.

ks. Krzysztof Foligowski
– ur. 24.08.1982 r.
– Święcenia kapłańskie: 16.06.2007 r.
– W parafii pracował: od 27.08.2011 r. do 23.08.2013 r.

ks. Robert Fabian
– ur. 09.07.1972 r.
– Święcenia kapłańskie: 16.06.2001 r.
– W parafii pracował: od 26.08.2011 r. do 19.03.2013 r.

ks. Antoni Kwiatkowski
– ur. 01.06.1964 r.
– Święcenia kapłańskie: 14.05.1989 r.
– W parafii pracował: od 20.03.2013 r. do 25.08.2014 r.

ks. Andrzej Jakielski
– ur. 15.05.1975 r.
– Święcenia kapłańskie: 19.06.1999 r.
– W parafii pracował: od 24.08.2010 r. do 10.2015 r.

ks. Tomasz Filipiak
– ur. 14 maja 1982
– Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 2014 r.
– W parafii od: 12 lipca 2014 r.
– W parafii pracował: od 12,07,2014 r. do 29.08.2016 r.

ks. Maciej Kępczyński
– ur. 25 lipca 1989 r.
– Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 2014 r.
– W parafii od: czerwca 2014 r.
– W parafii pracował: od czerwca 2014 r. do lipca 2017 r.

ks. Paweł Śliwiński
– ur. 27.08.1990 r.
– Święcenia kapłańskie: 20 czerwca 2015 r.
– W parafii od: października 2015 r.
_ W parafii pracował: od czerwca 2014 r. do lipca 2019 r.

ks. Artur Żurawski
– ur. 4 luteg0 1988 r.
– Święcenia kapłańskie: 15 czerwca 2013 r.
– W parafii pracował: od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r.

ks. Dawid Koncicki
– ur. 13 stycznia 1986 r.
– Święcenia kapłańskie: 18 czerwca 2011 r.
– W parafii pracował: od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2020

 

ks. Karol Rafalski
– ur. 20 października 1984 r.
– Święcenia kapłańskie: 20 czerwca 2009 r.
– W parafii od: 26 sierpnia 2013 r. do 28 sierpnia 2022ks. Piotr Skiżyński
– ur. 1994 r.
– Święcenia kapłańskie: 2020 r.
– W parafii od: 1 lipca 2020 r. do sierpnia 2022.

ks. Mateusz Wróblewski
– Urodzony 15 października 1986 roku w Działdowie,
– Święcenia kapłańskie: 18 czerwca 2011 r.
– W parafii od: 29 sierpnia 2022 r. czerwca do 2023 r.