GENEZA PARAFII

Geneza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu sięga połowy lat osiemdziesiątych XX w. Kiedy zaczęto łagodzić restrykcje stanu wojennego w Polsce władze komunistyczne pozwoliły Kościołowi, aby zgłaszał zapotrzebowanie na powstanie budowli sakralnych w projektowanych osiedlach mieszkaniowych. W tym czasie planowano w północnej części Torunia powstanie osiedla „Kozacka”. Kuria Diecezjalna Chełmińska w Pelplinie zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu o wyznaczenie lokalizacji pod przyszły kościół na tym osiedlu. Stwierdzono, że nowa parafia obejmie część parafii św. Józefa, św. Antoniego i Matki Boskiej Zwycięskiej. W 1988 roku proboszczowie tych parafii przekazali Kurii zakres granic przyszłej pa- rafii. Zostały one zatwierdzone. Projekt granic uzgodnili: o. Leszek Gajda – 10 proboszcz parafii św. Józefa, ks. Bogdan Górski – proboszcz parafii św. Antoniego i ks. Stanisław Kardasz – proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej. Liczba mieszkańców na wyznaczonym terenie wynosiła ok. 6,5 tys.. Były to już osiedla: Tysiąclecia, Wrzosy II i Koniuchy. Pod zabudowę kościoła wraz z zapleczem przeznaczono zaledwie 0,5 ha gruntu.

W niedzielę 12. marca 1989 r. Biskup Chełmiński, Marian Przykucki, będąc z posługą pasterską w Toruniu zaproponował wikariuszowi parafii Chrystusa Króla – ks. Stanisławowi Majewskiemu tworzenie nowej parafii i budowę kościoła. Po serdecznej prośbie i ojcowskiej zachęcie propozycja została przyjęta. Po przeprowadzonej nazajutrz wizji lokalnej wraz z dziekanem ks. Józefem Nowakowskim w sercu zrodziło się wiele lęku i niepewności. Plac zarośnięty krzewami dzikiej róży, żadnego dojazdu, brak uzbrojenia. Urząd geodezyjny zwrócił uwagę na przebiegający przez działkę kabel Układu Warszawskiego, który był obiektywną trudnością, aby rozpocząć jakiekolwiek prace. Sprawy formalne związane z rozpoczęciem budowy trwały jeszcze ponad rok. Swoje błogosławieństwo osobiście dziełu budowy kościoła i tworzeniu parafii udzielił Ojciec Święty Jan Paweł II na Watykanie 27.04. w Sali Klementyńskiej podczas prywatnej audiencji. Pod koniec 1989 r. za namową ks. Stanisława Grunta – ekonoma diecezjalnego, zaczęła się zawiązywać wspólnota parafialna przez odbycie wizyty duszpasterskiej na terenie przyszłej parafii oraz przez posługę wśród chorych z odprawianiem Mszy świętej w ich domach. Z czasem okazało się, że był to bardzo dobry zasiew. Po prezentacji w parafii św. Józefa przy duchowym i materialnym wsparciu parafian dnia 28 kwietnia przystąpiliśmy do grodzenia działki kościelnej i budowy wiaty. Wszystko odbywało się pod kierownictwem inż. Bronisława Awgula. Przy niesprzyjającej pogodzie (deszcz ze śniegiem) do pracy stawiło się ok. 70. Osób. Ich zaangażowanie przyniosło efekt, że dzień 1. Maja 1990r., który oficjalnie, zgodnie z dekretem Biskupa Chełmińskiego był dniem powołania nowej parafii mógł stać się zarazem dniem, w którym sprawowano po raz pierwszy Mszę święta polową. Łzy radości i entuzjazm towarzyszyły temu wydarzeniu. Spontaniczna składka pieniężna była też zewnętrznym wyrazem tego stanu ducha i wdzięczności wobec Bożego Miłosierdzia. Zaistnienie nowej parafii na Kozackich Górach stało się faktem.
Ksiądz Prałat Stanisław Majewski