Informacje Wspólnoty Kobiecej uMOCniONEj MIŁOŚCią

Opiekun duchowny – ks.Andrzej

Lider świecki – Elżbieta Bućko