Dzwony, poświęcone 4.10.2004 r. przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Toruńskiej – parafii Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny – Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

dzwony wszystkie               dzwony10              dzwony11

Dzwony zostały odlane w Przemyślu w ludwisarni Felczyńskich, najbardziej znanej w Polsce z tradycjami z XVIII wieku.

dzwony2                                     dzwony9


Dzwon I
– waga 1950 kg Wizerunek Papieża – Jan Paweł II – „Totus tuus” Dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, pierwszego z rodu Polaków, zasiadającego na Stolicy Piotrowej od dnia 16 października 1978 r. Wdzięczni Miłosiernemu Bogu za dar Papieża Polaka – Parafianie Miłosierdzia Bożego na Toruńskich Kozackich Górach w przeddzień rozpoczęcia XXVII roku pontyfikatu;

Druga strona: Wizerunek Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” Dives in misericordia Dzwony ufundowane z okazji konsekracji kościoła – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu 10 października 2004 r.

dzwony4

Dzwon II – waga 1200 kg Andrzej Herb biskupi Dla upamiętnienia pierwszego Biskupa Toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego ustanowionego 25 marca 1992 r. Wdzięczni Panu Bogu za ustanowienie Diecezji Toruńskiej i jej Pasterza. Wspólnota parafialna.

Druga strona: Postać św. s. Faustyny Święta Faustyno, módl się za nami. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.


dzwony5
Dzwon III
– waga 580 kg Józef Herb bpa Józefa Szamockiego Dla upamiętnienia Nuncjusza Apostolskiego Abpa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, Biskupa pomocnieczego w Toruniu – Józefa Szamockeigo i macierzystej parafii św. Józefa na Bielanach w Toruniu.

Druga strona:Postać św. Józefa Święty Józefie patronie Kościoła i rodzin, módl się za nami.

dzwony7                               dzwony3
Dzwon IV
 – Czwarty dzwon to Stanisław, najmniejszy o wadze 260 kilogramów. Widnieje na nim postać świętego Stanisława Kostki i napis: „Dla upamiętnienia
księdza Stanisława Majewskiego, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Toruniu”,

Na drugiej stronie wizerunek Jezusa Dobrego Pasterza oraz werset z psalmu „Pan jest moim Pasterzem”.

W grudniu 2006 roku 15 dzwonków wygrywających melodie „Jezu Ufam Tobie”

zawisło na konstrukcji żelbetowej do tego przeznaczonej, jako przedłużenie ramy okiennej w tylnej części prezbiterium.