SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.

Przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu.
Prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania (Jest to prośba, którą przedstawia każdy bierzmowany indywidualnie.)

Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.

Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

Osoby z innej parafii musza przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.