HISTORIA PARAFII


1989

 • 12 marca – na drodze życia Księdza Proboszcza staje decyzja podjęcia trudów budowy nowego kościoła, powierzona przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Księdza bpa Mariana Przykuckiego;
 • 27 kwietnia – zawierzenie Bożemu miłosierdziu dzieła budowy kościoła Miłosierdzia Bożego w Toruniu i otrzymanie przez Księdza Proboszcza Apostolskiego Błogosławieństwa z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II;

 

1990

 • 1 maja – Dekretem Księdza bpa Mariana Przykuckiego, Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej powstanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu przy ul. Legionów 210 (obecnie: ul. Św. Faustyny 7) i ustanowienie jej proboszczem i budowniczym kościoła ks. Stanisława Majewskiego;
 • 9 maja – poświęcenie krzyża i placu budowy kościoła przez bpa Mariana Przykuckiego;
 • 12 maja – rozpoczęcie wykopów pod tymczasową kaplicę;
 • 8 grudnia – poświęcenie wybudowanej kaplicy, która przejściowo będzie spełniać rolę kościoła parafialnego;
 • zawiązanie się pierwszych Wspólnot: Żywego Różańca i Czcicieli Miłosierdzia Bożego, wspólnoty ministrantów i lektorów, Scholi Parafialnej, Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie;

 

1991

 • 12 – 19 maja – pierwsze Misje św. w parafii prowadzone przez oo. Pasjonistów;
 • 12 listopada – zatwierdzenie przez Kurię Chełmińską planów budowy nowego kościoła;

 

1992

 • 9 czerwca – pierwsze w historii parafii udzielenie sakramentu bierzmowania 112 osobom;
 • 13 lipca – rozpoczęcie budowy nowej świątyni i domu parafialnego wg projektu inż. Jerzego Tusiackiego i Henryka Pawłowskiego, Stanisława Mikłaszewskiego (konstrukcja); kierownictwo budowy powierzono Sylwestrowi Doligalskiemu. Budowę prowadzono systemem gospodarczym;
 • 20 grudnia – zakończenie budowy fundamentów przyszłego kościoła i domu parafialnego;
 • zawiązanie wspólnoty dziecięcej „Promyczki”;

 

1993

 • maj – powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, jako organu konsultacyjno-doradczego Księdza Proboszcza;
 • 23 maja i  6 czerwca  – po raz pierwszy w parafii 299 dzieci klas II  i  III przyjmuje Pierwszą Komunię św.;
 • 28 listopada – w pierwszą niedzielę Adwentu wydanie pierwszego numeru gazetki parafialnej „Wspólnota i My”;
 • 28 listopada – zawiązanie się Koła parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej;

 

1994

 • 10 kwietnia – Biskup Toruński Andrzej Wojciech Suski dokonuje wmurowania aktu erekcyjnego i poświęcenia kamienia węgielnego z grobu św. siostry Faustyny;
 • 11 czerwca – I Festyn Parafialny;
 • lipiec – zorganizowanie w Nowej Wsi Szlacheckiej kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych;
 • 20 listopada – poświęcenie ulicy Bł. Siostry Faustyny, po otrzymaniu od władz samorządowych decyzji o zmianie nazwy ulicy – inicjatywa Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;

 

1995

 • luty – konferencja bpa Jana Chrapka nt. „Media a wychowanie chrześcijańskie”;
 • 3 czerwca – II Festyn Parafialny;
 • 10 – 14 grudnia – REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE prowadzone przez Jezuitę, o. Józefa Kozłowskiego;
 • grudzień – zawiązanie się Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”;

 

1996

 • 14 kwietnia – peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Siostry Faustyny po rodzinach parafii;
 • 15 czerwca – III Festyn Parafialny;
 • 5–13 października – MISJE EWANGELIZACYJNE prowadzone przez oo. Redemptorystów;
 • październik – powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
 • 20 listopada – powołanie Ks. Proboszcza na stanowisko Dyrektora Ekonomicznego Diecezji Toruńskiej;
 • 30 grudnia – mianowanie Ks. Proboszcza Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Toruńskiej;

 

1997

 • 14 czerwca – IV Festyn Parafialny;
 • 24 grudnia – Biskup Jan Chrapek, sufragan Toruński przewodniczy Pasterce w murach budowanego kościoła;

 

1998

 • 28 maja – dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Toruniu Ogniska Wychowawczego parafii pw. Miłosierdzia Bożego i wydanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności od 1 września 1998 r.;
 • 30 sierpnia – uroczystość poświęcenia przez bpa Jana Chrapka 11-mertrowego krzyża, który zostaje przytwierdzony na wieży kościoła, 34 m ponad ziemią;
 • zakończenie w stanie surowym budowy kościoła i domu parafialnego oraz poświęcenie go przez bpa Andrzeja Suskiego;
 • rozpoczęcie działalności Poradni Rodzinnej;
 • zawiązanie się Wspólnoty „Piękna Domu Bożego”, która pomaga w wystroju kościoła;

 

1999

 • luty – rozpoczęcie zajęć dla dzieci i młodzieży w parafialnym Ognisku Wychowawczym;
 • 7 czerwca – pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, wizyta w Toruniu;
 • 11 czerwca – w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15:00 (w Godzinie Miłosierdzia) zainstalowano Krzyż – Drzewo Życia (kopia krzyża gotyckiego z kościoła św. Jakuba w Toruniu), przy którym 7.06.1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował nabożeństwo czerwcowe i beatyfikował ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;
 • październik – ukonstytuowanie się parafialnego Klubu Seniora;
 • 16 listopada – zakończenie budowy dachu i oddanie stanu surowego świątyni;
 • grudzień – zawiązanie grupy charytatywnej i powstanie Oddziału Parafialnego Caritas;

 

2000

 • 30 kwietnia – odpust parafialny w Święto Bożego Miłosierdzia (w Rzymie Kanonizacja św. Faustyny);
 • 1 maja – w Roku Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa i w 10. rocznicę powstania parafii biskup Toruński ogłasza św. siostrę Faustynę naszą patronką;
 • 25 maja – XX rocznica święceń kapłańskich Ks. Kanonika Stanisława Majewskiego, Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu;
 • 27 czerwca – pogrzeb śp. ks. Edmunda Jastaka, wielkiego przyjaciela parafii, którego doczesne szczątki zostają pochowane w krypcie kościoła;
 • 14-22 listopada – pielgrzymka do Ziemi Świętej;

 

2001

 • 21-22 kwietnia – wizyta duszpasterska Księdza bpa Andrzeja Suskiego – m.in. wizytacja parafialnego Ogniska Wychowawczego i Klubu Seniora;
 • czerwiec – VIII Festyn Parafialny;
 • 14-15 września – pielgrzymka śladami Prymasa Tysiąclecia;

 

2002

 • 9 marca – podczas pielgrzymki Jubileuszowej do Rzymu z okazji 10-lecia Diecezji Toruńskiej, podarowanie Ojcu Świętemu grafiki Drzewa Życia i poświęcenie Obrazu Jezusa Miłosiernego, który od października będzie peregrynował po wszystkich parafiach i zgromadzeniach zakonnych Diecezji Toruńskiej;
 • 7 kwietnia – Uroczysta suma odpustowo-jubileuszowa pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego i Biskupa Pomocniczego Józefa Szamockiego z udziałem wielu duchownych i wiernych;
 • 28 maja – Ojciec Święty Jan Paweł II włącza do grona swoich kapelanów (prałatów) Ks. Stanisława Majewskiego, Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej S. Faustyny;
 • 15 czerwca – IX Parafialny Festyn Rodzinny;
 • 18-28 lipca – Światowe Dni Młodzieży w Toronto z udziałem duszpasterzy i parafian;
 • wrzesień – zawiązanie w parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;
 • 14 września – ognisko na zakończenie lata połączone z zabawami, śpiewem piosenek religijnych, pieczeniem kiełbasek i błogosławieństwem na koniec dnia;
 • 8 października – Msza św. odpustowa rozpoczynająca po wszystkich parafiach Diecezji Toruńskiej peregrynację Obrazu „Jezu ufam Tobie”, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II;
 • 11-12 października – coroczna pielgrzymka śladami św. Faustyny Kowalskiej do miejsca kultu Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, przez Głogowiec i Sinice Warckie – miejsca urodzin i chrztu Świętej, z nawiedzeniem cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej;
 • 16 grudnia – wigilijne spotkanie wspólnot parafialnych;
 • ostateczne zakończenie zadaszenia kościoła, położenie podgrzewanej posadzki, wykonanie nowych ławek i konfesjonałów, instalacja kolejnych witraży nawiązujących do biblijnych scen miłosierdzia;

 

2003

 • styczeń – jasełka w wykonaniu Wspólnoty dziecięcej „Promyczki”;
 • luty – Msza św. pod przewodnictwem sufragana elbląskiego Józefa Wysockiego, z okazji Międzydiecezjalnego Kongresu Rodzin;
 • 9 czerwca – instalacja organów;
 • sierpień – zamontowanie artystycznie wykonanych z  blachy miedzianej Drzwi głównych kościoła, ukazujących artykuły wiary z Credo;
 • 15 wrzesnia – dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego nadanie naszej parafii tytułu Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zakończenie peregrynacji Obrazu „Jezu ufam Tobie” po Diecezji Toruńskiej i umieszczenie wizerunku nad tabernakulum, w ołtarzu Najświętszego Sakramentu;
 • 15 października – diecezjalne obchody Dnia Nauczyciela w naszej parafii;
 • 25 grudnia – wmurowanie w prezbiterium świątyni TABERNAKULUM z mozaiką upamiętniającą cudowne rozmnożenie chleba z miejscowości Tabgha w Ziemi Świętej;
 • zainstalowanie w kościele wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenie w niezbędne utensylia;

 

2004

 • 18 kwietnia – Odpust parafialny
 • 5 czerwca – XI Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „W DARZE OJCU ŚWIĘTEMU”;
 • 4 października – Suma odpustowa, podczas której zostają poświęcone 4 dzwony o łącznej wadze 4 t, które są zainstalowane na wieży kościoła. Umieszczone na nich teksty upamiętniają pontyfikat Jana Pawła II, ustanowienie Diecezji Toruńskiej i jej Pasterza, kolejny patrona Kościoła i rodzin św. Józefa oraz św. Stanisława – patrona pierwszego proboszcza i budowniczego Kościoła Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu. Uroczystość poświęcenia dzwonów transmituje Radio Maryja i Telewizja Trwam.
 • 10 października – w Godzinie Miłosierdzia konsekracja kościoła Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu, której dokonuje Biskup Toruński Andrzej Suski  przy współudziale Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, Biskupa pomocniczego Diecezji Toruńskiej Józefa Szamockiego i wielu kapłanów Diecezji Toruńskiej, Pelplińskiej i Gdańskiej oraz innych diecezji i zgromadzeń zakonnych;
 • rozpoczęcie spotkań w Szkole Biblijnej, Szkole Modlitwy i zawiązanie oazy młodzieżowej;

 

2005

 • 25 maja – 25-lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza Stanisława Majewskiego i Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
 • 28 maja – XII Festyn Parafialny przebiegający w atmosferze 15-lecia ustanowienia parafii i jubileuszu Księdza Proboszcza;
 • lipiec – pielgrzymka parafialna do Rzymu;
 • uruchomienie punktu Pomocy Psychologicznej;
 • zawiązanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci oraz I Toruńskiej Drużyny Harcerek „Łąka” im. Gen. Marii Wittek pseud. „Mira” (ZHR);

 

2006

 • 3 czerwca – XIII Festyn Parafialny pod hasłem „Radujcie się mocni w wierze”, nawiązujący do przesłania Ojca Świętego podczas pielgrzymki do Polski;
 • 6 października – uroczystość odpustowa ku czci św. Faustyny, podczas której poświęcono plac pod budowę Domu Opieki Dziennej „Samarytanin”, przekazany przez Gminę Miasta Toruń w ramach lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Torunia;
 • grudzień – przed wejściem głównym do Sanktuarium odsłonięcie rzeźby Dives in Misericordia, która przedstawia ojca obejmującego ramieniem pragnącego nawrócenia syna z przypowieści biblijnej;
 • 20 grudnia – zainstalowanie w parafii carillonów – 13 dzwonków strojonych i 2 dzwonów odlanych sterowanych zegarem, które każdego dnia o godz. 15.00 wygrywają melodię „Jezu ufam Tobie” i w Godzinie Miłosierdzia przypominają o modlitwie;
 • powstanie grupy wsparcia AA;

 

2007

 • 19 maja – XIV Festyn parafialny
 •  
 •  
 •  

 

2008

 • 24 maja – XV Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Być radosnym uczniem w Chrystusie”;
 • 23 czerwca – spotkanie liderów w Przysieku;
 • 6 października – Odpust parafialny
 • 9 listopada – wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w fundamenty powstającego Ośrodka Parafialnego „SAMARYTANIN”

 

 2009

 • 27 lutego – turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Chełmińskiego Przedmieścia, organizowany przez Ognisko Wychowawcze i parafię;
 • 19 kwietnia – uroczystości parafialne z okazji koronacji Obrazu Jezusa Miłosiernego;
 • 9 maja – XVI Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Być radosnym uczniem w Chrystusie”

 

2010

 • 22 maja – XVII Festyn Parafialny
 • 25 września – pożegnanie lata
 • 11 grudnia – wizytacja kanoniczna Biskupa Andrzeja;
 • 18 grudnia – opłatek parafialny

 

2011

 • 4 czerwca – XVIII Festyn Parafialny
 • 25 sierpnia – przybycie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego s. Benedetty, s. Wiktorii i s. Marii Faustyny ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i rozpoczęcie misji apostolskiej w naszej parafii;
 • 26 sierpnia – poświecenie w Samarytaninie kaplicy w klauzurze Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia;
 • listopad – rozpoczęcie działalności Ośrodka Parafialnego „SAMARYTANIN”, w tym Dziennego Domu Pomocy Społecznej;

 

2012

 • 23 kwietnia – nadanie Księdzu Proboszczowi przez Ojca Świętego Benedykta XVI honorowego tytułu papieskiego i podniesienie do godności „Prałata honorowego Jego Świątobliwości”;
 • zawiązanie przez Siostrę Przełożoną Benedettę Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”;
 • 16 czerwca – Festyn Parafialny
 • 18-19 września – nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

 

2013

 • 7 kwietnia – odsłonięcie Epitafium Smoleńskiego, które znajduje się na ścianie przy kościele Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu;
 • 5 maja – Pierwsza Komunia święta dzieci;
 • 18 maja – Festyn Parafialny
 • 25 sierpnia – obchody Jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia i 108. rocznicy urodzin świętej siostry Faustyny Kowalskiej w toruńskiej wspólnocie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia;
 • 6 września – spotkanie okolicznościowe przy Epitafium Smoleńskim z Prezesem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim oraz parlamentarzystami i radnymi Torunia;
 • październik – powstanie w Ośrodku Parafialnym „SAMARYTANIN” całodobowego domu pomocy dla 10 mieszkańców Torunia;
 • 18 listopada – obchody 20-lecia Koła parafialnego SRK DT;

 

 

2014

 • 11 czerwca – Gala Nagród Marszałka – Ksiądz Prałat Stanisław Majewski otrzymuje nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w dziedzinie działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka;
 • 5 października – Odpust parafialny

 

2015

 • 13-15 marca – wizytacja kanoniczna Bpa Józefa;
 • 12 kwietnia – uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu;