ODWIEDZINY CHORYCH

z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:

w sobotę po pierwszym piątku miesiąca
w każdym innym czasie w nagłych wypadkach