Informacje Zespołu Caritas

Opiekun duchowny – ks. Proboszcz

Lider świecki  – Teresa Glińska