SPOWIEDŹ
SAKRAMENT POJEDNANIA
sprawowany jest przed każdą Mszą Św. oraz w każdy piątek w godz. 15.30 – 17.00

Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom