Obrońcy Życia i Rodziny

Opiekun duchowny – ks. diakon Szymon
Lider świecki – Ewa Gralicka