Schola Dziecięca

Opiekun duchowny – ks. Sebastian