Informacje Zespółu Uwielbienia Hortus Orandi

Opiekun duchowny – ks. Mateusz
Lider świecki – Marta Mielcarek