Informacje – Domowy Kościół

Opiekunowie duchowni:
ks. Jan.
ks. Andrzej
ks. Mateusz

Liderzy świeccy :
Maria i Marek Zalfresso-Jundzidło