Informacje  – Żywy Różaniec

Opiekun duchowy – ks. Andrzej
Lider świecki – Maria Dudek