Kolęda (wizyta duszpasterska) w naszej parafii
w roku 2020/2021

Drodzy Parafianie!
Z przykrością musimy powiadomić, że tegoroczna kolęda, która całej wspólnocie parafialnej przynosiła wiele radości i nowego doświadczenia duszpasterskiego, ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie będzie mogła mieć dotychczasowej formy. Kierowani poczuciem odpowiedzialności i wytycznymi Kurii Diecezjalnej musimy ograniczyć jej formę.
Kolęda to przede wszystkim wypraszanie błogosławieństwa Bożego dla poszczególnych rodzin. To wspólna modlitwa i czytanie Pisma Świętego umacniające naszą wiarę. Rozmowa duszpasterska to dzielenie się własnymi radościami i problemami. Złożona ofiara to jedna z form odpowiedzialności za materialne potrzeby parafii i Samarytanina. To wszystko przyczyniło się również do większej integracji wspólnoty parafialnej.
Polska należy do nielicznych krajów katolickich, gdzie ta posługa duszpasterska ma miejsce. Jest to czas intensywnej pracy duszpasterzy w celu ewangelizacji. Tego wszystkiego w jakiś sposób będziemy pozbawieni. Nikogo nie chcemy narażać na uszczerbek na zdrowiu.
Dlatego w tym roku, podobnie jak z wizytą sakramentalną u chorych, będziemy gościć tylko w tych domach, gdzie na wyraźnie zaproszenie tę posługę mamy spełnić (bez udziału ministrantów). Dla celów organizacyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych, pragniemy odwiedzić chętnych parafian według ustalonego planu. Plan ten znajduje się na stronie internetowej i w gablocie ogłoszeń. Zgłoszenia przyjmować będziemy w biurze parafialnym i w zakrystii. Będzie je można też przekazać drogą internetową (adres w stopce gazetki) oraz telefonicznie. Wizytę rozpoczynać będziemy o godz. 17.00 i kończyć ok. godz. 20.00. Jak w latach ubiegłych będzie można umówić tę wizytę także w innym dodatkowym terminie.
Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa forma będzie miała tylko charakter przejściowy. Ze wszystkimi, niezależnie od tego czy się osobiście spotkamy, łączymy się przez modlitwę i wypraszamy Bożego błogosławieństwa.
Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze