Triduum Paschalne
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

  
28.03.2024 Wielki Czwartek

– Dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa
• godz. 10.00 – Msza Św. Krzyżma (katedra śś. Janów) pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla z kapłanami diecezji.
• godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (jedyna odprawiana w tym dniu w parafii) z procesją do Ciemnicy (kaplica) – po Mszy Św. śpiew Gorzkich Żali;
• Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy potrwa do godz. 24.00.

   
29.03.2024 Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Zbawiciela
Obowiązuje ścisły post paschalny! Nie odprawia się Mszy św.!
• godz. 7.30 – Liturgia Godzin – Godzina Czytań i Jutrznia, możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu;
• godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa. Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia;
• godz. 18.00 – Ceremonie Wielkopiątkowe – Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Święta,
• po ceremoniach (ok. godz. 19.30) Gorzkie Żale (trzy części) i adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim przez całą noc. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary z Grobu Pańskiego przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

30.03.2024 Wielka Sobota
• godz. 7.30 – Liturgia Godzin
• święcenie pokarmów w kaplicy od godz. 11.00 do godz. 15.00 co pół godziny!
• zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych!
• godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej (Uroczysta Liturgia Światła, Słowa, Wody i Eucharystii). Zakończy się procesją i potrwa ok. 2,5 godz.
Przynosimy ze sobą świece (chrzcielne lub paschaliki). Za odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. można uzyskać odpust zupełny.
Msza Św. Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym.
 

 
31.03.2024 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

godz. 6.00 – Msza Św. z pierwszą procesją wielkanocną,
kolejne Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 15.00 i 18.00.

 

10.04.2023 Poniedziałek Wielkanocny (II święto)
Msze Święte według porządku niedzielnego
(bez Mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy)


Okazja do spowiedzi świętej:
· Wielki Poniedziałek (25.03): 7.00-7.30, 8.00-8.30, 17.00-18.30.
· Wielki Wtorek (26.03): 7.00-7.30, 8.00-8.30, 17.00-18.30.
· Wielka Środa (27.03): 7.00-7.30, 8.00-8.30, 17.00-18.30.
· Wielki Czwartek (28.03): 7.00-7.30 , 15.00-15.30, 20.30-24.00 (w kaplicy).
· Wielki Piątek (29.03): 7.00-7.30 (w kaplicy), 15.00-17.00 (w kaplicy), 20.30-24.00.
· Wielka Sobota (30.03): 6.00-7.30, 10.30-12.00, 15.00-16.30.

Przeżyj ten czas w bliskości Jezusa