Wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia naszej parafii 

Nazwa: Akcja Katolicka
Charyzmat: pogłębienie formacji chrześcijańskiej ze współpracą z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła oraz krzewienie patriotyzmu
Opiekun duchowy: Ks. Andrzej
Lider świecki: prezes Lidia Gliwa
Kontakt: tel. 604536747
Termin spotkań: 7. albo 11. dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 (salka nad kaplicą)


Nazwa: Parafialny Zespół „Caritas”
Charyzmat: pobudzanie wspólnoty parafialnej do czynnej miłości poprzez świadczenie posługi charytatywnej wobec ubogich materialnie i duchowo
Opiekun duchowy: Ks. Proboszcz
Lider świecki: Teresa Glińska
Kontakt: teresagl53@gmail.com, tel. 667258759
Termin spotkań: ostatni wtorek każdego miesiąca o godz. 11.00 (Samarytanin)


Nazwa: Grupa Modlitewna św. Ojca Pio
Charyzmat: zgłębianie duchowości św. O. Pio i modlitwa wstawiennicza
Opiekun duchowy: Ks. Diakon Dawid
Lider świecki: Krystyna Kaźmierczak
Kontakt: tel. 787562377
Termin spotkań: 23. dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
lub w terminie możliwym dla Ks. Diakona (kaplica)


Nazwa: Domowy Kościół; gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie
Charyzmat: cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w znak krzyża i formuła „Światło-Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia
Opiekun duchowy: Ks. Karol (1 krąg), Ks. Piotr (1 krąg), Ks. Jan (2 kręgi)
Liderzy świeccy: para łącznikowa Maria i Marek Zalfresso-Jundziłło
Kontakt: marek@zalfresso.com, tel. 607919286 lub maria@zalfresso.com, tel. 607606399
Termin spotkań: każdy krąg spotkania ustala indywidualnie


Nazwa: Droga Uwielbienia
Charyzmat: zespół muzyczny uwielbieniowy
Opiekun duchowy: Ks. Jan
Lider świecki: Emilia Furmanek
Kontakt: Facebook: Droga Uwielbienia
Termin spotkań: we wtorki w godz. 19.00-21.00
Inne: wieczory uwielbienia, katechezy dla dorosłych


Nazwa: Wspólnota młodzieżowa „Emmanuel”
Charyzmat: modlitwa, formacja, ewangelizacja
Opiekun duchowy: Ks. Karol
Kontakt: 605305532
Termin spotkań: w piątki o godz. 18.30 (salka w plebanii)


Nazwa: Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego „Faustinum”
Charyzmat: poznawanie i głoszenie tajemnicy Bożego Miłosierdzia
Opiekunowie duchowi: Ks. Piotr i S. Mateusza
Lider świecki: Beata Girzyńska
Kontakt: girzynska@gmail.com
Termin spotkań: pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 (Samarytanin)
Inne: formacja obejmuje sferę intelektualną i duchową, które służą: głębszemu poznaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia w Biblii, orędzia miłosierdzia przekazanego przez św. S. Faustynę w jej „Dzienniczku”; misji chrześcijaństwa oraz apostolstwa Bożego Miłosierdzia w kościele i świecie


Nazwa: Obrona Życia i Rodziny
Charyzmat: modlitwa o szacunek dla życia najbardziej zagrożonych aborcją i o życie według przykazań Bożych; prowadzenie działa Duchowej Adopcji
Opiekun duchowy: Ks. Karol
Lider świecki: Ewa Gralicka
Termin spotkań: modlitwa w I sobotę miesiąca w godz. 18.00-21.00 i w każdy piątek
w godz. 15.00-18.00 (kościół)
Inne: Różaniec w obronie życia, Różaniec rodziców za dzieci


Nazwa: Liturgiczna Służba Ołtarza
Charyzmat: posługa w czasie Mszy św. i nabożeństw, formacja, integracja dzieci i młodzieży
Opiekun duchowy: Ks. Andrzej
Lider świecki: prezes LSO Kacper Krajewski
Kontakt: kkrajewski1302@wp.pl, andreasjankowski@wp.pl
Termin spotkań: dla wszystkich – w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej; w II i IV soboty miesiąca zbiórki dla kandydatów o godz. 9.00, dla ministrantów o godz. 10.00, dla lektorów po Mszy św. wieczornej
Inne: dla chłopców od lat 6, młodzieńców i mężczyzn


Nazwa: Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”
Charyzmat: służenie Bożemu Miłosierdziu poprzez modlitwę wstawienniczą
Opiekun duchowy: Ks. Piotr
Lider świecki: Zofia Olkiewicz
Kontakt: olkiewicz.zosia@gmail.com
Termin spotkań: każdy czwartek – poza wakacjami – o godz. 19.00 (salka w plebanii)
Inne: animacja (posługa), podczas Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, prowadzenie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO)


Nazwa: Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci
Charyzmat: przybliżanie serc dzieci do Boga i Maryi
Opiekunowie duchowi: S. Mateusza i Ks. Andrzej
Kontakt: torun@faustyna.pl
Termin spotkań: II soboty miesiąca o godz. 11.00 (Samarytanin)
Inne: dzieci spotykają się na wspólnej modlitwie, formacji i zabawie


Nazwa: Wspólnota Męska Przymierze Trzech Serc
Charyzmat: droga mężczyzny w Kościele i życiu codziennym: mąż, ojciec, sługa innych ludzi
Opiekun duchowy: Ks. Karol
Liderzy świeccy: Jarosław Majewski, Piotr Józefiak
Kontakt: jaromaj@wp.pl, piotrjozefiak@gmail.com
Termin spotkań: I piątki miesiąca – Msza św. poprzedzona adoracją Najśw. Sakramentu o godz. 20.00 (w kościele); III piątki miesiąca – Nieszpory i katecheza – o godz. 20.00 (salka w plebani)


Nazwa: Wspólnota młodzieży studiującej i pracującej „Pustynia Serca”
Charyzmat: ewangelizacja samych siebie i innych młodych ludzi
Opiekun duchowy: Ks. Piotr
Lider świecki: Paulina Lewandowska
Termin spotkań: co drugi poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 (salka w plebani)


Nazwa: Schola dziecięca
Charyzmat: oprawa muzyczna Mszy św. w niedziele o godz. 11.00
Lider świecki: Emilia Furmanek
Kontakt: tel. 505808757
Termin spotkań: środa, w godz. 18.40 – 19.45
Inne: dla dziewczynek po I Komunii św. (od 9 lat)


Nazwa: Żywy Różaniec i Czciciele Miłosierdzia Bożego
Charyzmat: 260 osób modli się za siebie nawzajem wypraszając łaski dla siebie, Ojca Św., Ojczyzny i parafii oraz za misje i misjonarzy
Opiekun duchowy: Ks. Andrzej
Lider świecki: Maria Dudek
Kontakt: maria_dudek@o2.pl
Termin spotkań: środa przed I sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 (kościół)


Zapraszamy do zaangażowania się w życie naszej parafii poprzez włączenie się do wspólnot, grup i stowarzyszeń! Niech „bycie we wspólnocie” będzie okazją do własnego duchowego rozwoju, ale i do działania na rzecz innych, naszych Braci i Sióstr z rodziny parafialnej Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny!

informacje nadesłał ksiądz Andrzej Jankowski