Informacje archiwalne

 
W 106. rocznicę urodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej dnia 25 sierpnia 2011 r. do Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na toruńskich Kozackich Górach przybyły siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, z Krakowskich Łagiewnik. Przyjęły zaproszenie Kustosza Sanktuarium – Ks. Prałata Stanisława Majewskiego poparte przez Biskupa Toruńskiego J. E. Andrzeja Suskiego. Zamieszkały w budynku Parafialnego Ośrodka Opieki „Samarytanin”, z którego korzystają ludzie potrzebujący, a nad którym roztoczyły duchową opiekę.

W uroczystość Matki Bożej Pani Jasnogórskiej 26 sierpnia 2011 r. Biskup Toruński Andrzej Suski dokonał poświęcenia kaplicy domu zakonnego p.w. bł. Jana Pawła II, a sens jej znaczenia wyraził w słowach: „Tu gromadzi się Kościół – wspólnota, by nabierać sił duchowych dla pochylania się nad potrzebującymi. I tu ten Kościół mówi Jezu, ufam Tobie, czyli wyznaje swoją wiarę. Kaplica to serce Domu Opieki Samarytanin”, w którym ludzie cierpiący mogą znaleźć otuchę. To także miejsce wypraszania przez siostry łask dla całej parafii oraz świata, gdyż duchowość Zgromadzenia streszcza się w słowie Miłosierdzie. Miłosierdzie rozumiane przede wszystkim jako uobecnianie Boga pełnego miłości, przebaczenia i pomocnej dłoni, a dzieje się to przez naszą modlitwę, słowo i czyn. Na tę Uroczystość przybyły Siostry z Krakowa i Warszawy, cały zarząd główny Zgromadzenia z Matką Generalną Petrą Kowalczyk na czele.

Siostry pełnią na rzecz parafii Miłosierdzia Bożego posługę liturgiczną, pielęgniarską i katechetyczną, służą swoimi zdolnościami, umiejętnościami wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba.

Zgromadzenie od początku istnienia wiązało swoją misję z tajemnicą Miłosierdzia Bożego oraz osobą Maryi, Matki Miłosierdzia, której wielką czcicielką była założycielka Zgromadzenia Matka Teresa Potocka (1814–1881), a mistyczka z Głogowca, święta siostra Faustyna, jeszcze bardziej pogłębiła znaczenie tego charyzmatu (misji). Przypomniała światu odwieczną prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie oraz przekazała nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego. Zgromadzenie jest spadkobiercą tego posłannictwa, które stara się wypełnić zgodnie z jej zaleceniami, wyznając, iż sercem charyzmatu jest miłosierdzie. Zgodnie z tym charyzmatem siostry z toruńskiego Sanktuarium wyraziły swoje posłannictwo wobec środowiska w którym zaistniały „Pragniemy, również tutaj, w kopernikańskim mieście czynem uobecniać Boże Miłosierdzie, słowem nieść nadzieję i zachęcać do bezgranicznej ufności Bogu oraz wypraszać łaski Bożego Miłosierdzia dla naszej parafii, mieszkańców Torunia, okolic, a także dla całego świata”.

Wspólnota parafialna odwzajemnia wdzięcznością obecność sióstr, życząc jak najwięcej łask Bożych za wstawiennictwem św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, by posługa w naszym lokalnym Kościele była źródłem radości i pokoju.

25 sierpnia 2013 parafialne obchody jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia W 108. rocznicę urodzin świętej siostry Faustyny Kowalskiej, 25 sierpnia 2013 roku, toruńska wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywała Jubileusz 150-lecia istnienia Zgromadzenia. Uroczystościom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki. Wśród gości byli: Zbigniew Girzyński – poseł R P, Ludwik Szuba – wiceprezydent miasta Torunia, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysław Przybylski, kapłani diecezjalni i zakonni. Szczególnymi gośćmi były przełożona generalna matka M. Petra Kowalczyk wraz z siostrami z zarządu Zgromadzenia i innych domów Zgromadzenia (Gdańsk, Derdy, Łódź) oraz siostry z innych zgromadzeń. Siostrom towarzyszyli współpracownicy, wspólnota „Faustinum”, podopieczni i parafianie.
Eucharystii sprawowanej w Diecezjalnym Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny przewodniczył Ksiądz Biskup Józef. W homilii nawiązał do pytania, które Apostołowie zadali Jezusowi: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Odpowiedź na nie zawarł w dalszych słowach mówiąc: Matka Teresa Potocka i założone przez nią dzieło ratowania „upadłych” moralnie kobiet jest znakiem, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i tylko wola ludzka może Mu w tym przeszkodzić. Orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie, przekazane przez św. Siostrę Faustynę i kontynuowane w działalności apostolskiej sióstr jest tego wymownym znakiem.
Znakiem dziękczynienia była procesja z darami, w której s. Benedetta Flak – przeżywająca jubileusz 25-lecia profesji zakonnej, przełożona domu toruńskiego, niosła świecę, symbolizującą miłość sióstr do Chrystusa, które pragną nieustannie płonąć gorliwością dla zbawienia dusz. Po Komunii św. zabrzmiało uroczyste Te Deum wyśpiewane wraz z parafialnym Chórem, czym wyrażono wdzięczność Panu Bogu za dar Zgromadzenia i za jego dwuletnią posługę w diecezji toruńskiej.

Po Mszy św., na dziedzińcu Ośrodka Samarytanin, poświęcono figurę św. Józefa, a podczas wspólnej agape oglądano multimedialną prezentację Jubilate Deo, o Zgromadzeniu i działalności apostolskiej sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Toruniu. Uroczystości zakończono w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Miłosierdzia Bożego, hymem liturgicznym Akatyst (ku czci Maryi) w wykonaniu chóru „Perpetuo Socorso” z parafii pw. św. Józefa pod batutą s. Nikodemy Sieczkoś CSSJ.