Pani Haniu, dziękujemy !

         
          Parafialne Ognisko Wychowawcze działające od ponad 20 lat przy naszym Sanktuarium to pierwsza wspólnota zinstytucjonalizowana wyrażająca na zewnątrz Boże Miłosierdzie. To kilkuset wychowanków, którzy zaznali ciepła, pokoju, wsparcia duchowego, intelektualnego i materialnego od wychowawców reprezentujących naszą Parafię. Założycielem i Dyrektorem tej wspaniałej jednostki wychowawczej jest  Pani Hanna Kosińska, zasłużona parafianka na różnych płaszczyznach życia duszpasterskiego, wychowawczego oraz charytatywnego.

            Po wcześniejszych uzgodnieniach z Generalną Przełożoną Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Paulą Kowalczyk, obowiązki Dyrektora Ogniska przejmie od 1 października b. r. nasza Siostra Przełożona Mateusza Lis.

            Pani Hani dziękujemy za założenie Ogniska i jego sumienne prowadzenie, uzewnętrznione licznym inicjatywami i programami. To benedyktyńska praca, np. pisanie i rozliczanie licznych projektów, aby dać wychowankom jak najwięcej satysfakcji.

            Za to wszystko pragniemy Pani Dyrektor podziękować na spotkaniu w Ognisku  w poniedziałek 1 października o godz. 15.30 i podczas Uroczystej Mszy świętej odpustowej w piątek 5 października o godz. 15.00. Siostrze Mateuszy życzymy kontynuacji dzieła Pani Hani i błogosławieństwa Bożego.

            Wszystkich wychowanków i osoby związane z Ogniskiem zapraszamy na w/w uroczystości.

                                   Wdzięczny Proboszcz wraz ze współpracownikami