Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocy

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej. Dzisiaj o godz. 17.30, w dni powszednie dla dzieci o godz. 16.30 (w kaplicy), w soboty o godz. 11.00, a dla dorosłych o godz. 17.45.
2. Dzisiaj za swoje 39. lat kapłaństwa dziękuje Ks. Prałat Prof. Jan Perszon, a w środę (25 maja) za 42. lata w Chrystusowym Kapłaństwie dziękuje Ks. Proboszcz Stanisław. Prosimy o modlitwę.
3. W sobotę, 28 maja o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej śś. Janów święceń kapłańskich diakonom naszej diecezji udzieli Biskup Toruński Wiesław Śmigiel. Wśród nich święcenia kapłańskie otrzyma Diakon Dawid Gogolewski, który odbywał w naszej parafii praktykę diakońską. Odprawi on prymicję w swojej rodzinnej parafii w Sarnowie 29 maja. U nas odprawi tzw. sekundycje z błogosławieństwem prymicyjnym w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 5 czerwca o godz. 12.30. Módlmy się za nowo wyświęconych kapłanów i prośmy Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwo, zwłaszcza z naszej parafii.
4. Również w sobotę (ostatnia sobota maja) Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30. W piątek, 27 maja Szkoła Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 18.00. Adoracja potrwa do godz. 22.00.
5. W przyszłą niedzielę, 29 maja obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
6. Jutro, w poniedziałek, 23 maja comiesięczne spotkanie modlitewne czcicieli św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00.
7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za wszelkie ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby ubogich naszej parafii.
Kolekta z 15 maja: 6 123 zł.
8. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Jezus Zmartwychwstały – Król Miłosierdzia obdarzał nas swoim pokojem.