Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny i liturgiczny pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a tym samym Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, przeżywając historyczne oczekiwania przed Bożym Narodzeniem i oczekując Jego przyjścia w chwale na końcu czasów (paruzja). Nasze oczekiwanie wyrażamy przez udział w Roratach (Mszy św. przed świtem o godz. 6.15), udział w rekolekcjach adwentowych (od przyszłej niedzieli, 4 grudnia), przez spowiedź adwentową i uczynki miłosierdzia. Jako wyraz naszej czujności niech będą zapalone lampiony na Roratach. Dzieci za udział w Roratach otrzymywać będą obrazki, które po złożeniu stanowić będą szopkę bożonarodzeniową.
2. Wspólnota kobiet powstała przy naszej parafii zaprasza na cykl spotkań zatytułowanych Kobiety, które ukochał Bóg. Pierwsze z nich już dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 w salce parafialnej.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. Spowiedź św. na Roratach, przed Mszami św., w piątek w godz. 15.00-17.00. Dzieci i młodzież zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek od godz. 16.30.
W czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 Różaniec w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Po Mszy św. o godz. 18.00 – comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów kościelnych działających w naszej parafii.
W sobotę nabożeństwo ku czci NMP po Mszy św. o godz. 18.00 i czuwanie obrońców życia do godz. 21.00.
Chorych w grudniu odwiedzimy w sobotę, 17 grudnia. Chorych nieobjętych stałą posługą prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym.
4. W środę, 30 listopada święto św. Andrzeja Apostoła. Imieniny Biskupa Seniora Andrzeja Suskiego i odpust w parafii św. Andrzeja na Jarze.
5. Dziękujemy za przygotowanie wczorajszego nabożeństwa adwentowego i dekoracji adwentowych oraz za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać serdecznie za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”, zwłaszcza składane przy roznoszeniu i rozdawaniu opłatka na stół wigilijny. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to działo. Po Mszach św. zbiórka pieniężną do puszek na paczki świąteczne dla ubogich naszej parafii. Za tydzień w całej Polsce tradycyjna zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. W sklepiku i u ministrantów świece Caritas Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom.
W przyszłą niedzielę, jak dotychczas w sezonie grzewczym, kolekta przeznaczona na dofinansowanie ogrzewania kaplicy i kościoła. Za włączenie się w ten rodzaj wspólnego dobra serdeczne Bóg zapłać.
Kolekta z 20.11: 5 462 zł.