Ogłoszenia duszpasterskie  
XXX Niedziela Zwykła

1. Dzisiejszą niedzielą kończymy tegoroczny Tydzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Nie zapominajmy, że należymy do Kościoła misyjnego i jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii.
2. Kończy się miesiąc październik – wykorzystajmy ten ostatni tydzień na udział w nabożeństwie różańcowym. Dzisiaj o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.00. Dla dzieci w kaplicy o godz. 16.30.
3. Dzisiaj spotkanie z rodzicami dzieci klas V i VI po Mszy św. o godz. 15.00. Prosimy na to spotkanie wszystkich rodziców niezależnie, do której szkoły dziecko uczęszcza.
4. Za tydzień przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wielka radość, że w tajemnicy świętych obcowania możemy wielbić Boga za wszystkich, którzy są w niebie. Msze św. jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 15.00.
O godz. 14.30 tradycyjnie na Cmentarzu Komunalnym nr 2 nabożeństwo żałobne z procesją i Msza św. (o godz. 15.00) za zmarłych przy krzyżu. Za pobożne nawiedzenie kościoła i modlitwę w intencjach Ojca Św. możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Jak zawsze przyjmujemy ofiary na wypominki i Mszę św. wspólną za zmarłych 2 listopada o godz. 18.00. Wypominki jednorazowe w oktawie Dnia Zadusznego po Mszach św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00, a całoroczne przed sumą o godz. 12.30.
5. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dbałość o teren przy grotce i płaskorzeźbie „Powrót syna marnotrawnego”. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanina”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na cele charytatywne parafii.
Kolekta z 18.10: 4082 zł.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgiii życzymy, by miłość Boża przez nas okazywana była bliźnim!


Śp. Ksiądz Profesor Józef Dębiński

W niedzielę, 20 września br. w szpitalu w Aninie odszedł do wieczności Ks. Prof. Józef Dębiński, nasz parafianin (od 2011 roku) – kapłan diecezji włocławskiej.
Urodził się 8 marca 1951 roku w Klonowie w parafii Działyń (obecnie parafia Cierpień). Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, potem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej – był historykiem. Swoją wiedzę udostępniał w różnych publikacjach, jaki również na prelekcjach (z racji uroczystości patriotycznych). Niemniej jednak pomagał jako duszpasterz, sprawując sakramenty święte i głosząc Słowo Boże – szczególnie w okresie kolędowym, co było wielkim ułatwieniem, kiedy jako duszpasterze odwiedzaliśmy naszych parafian. Wiedzieliśmy, że ma kłopoty zdrowotne, zwłaszcza kardiologiczne. Skomplikowana operacja miała przywrócić mu pełne zdrowie. Stało się jednak inaczej.
Pogrzeb śp. Księdza Profesora odbył się w środę, 23 września w parafii Cierpień, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. Uroczystość pogrzebowa zgromadziła 40 kapłanów i liczne delegacje, a wśród nich i tę z naszej parafii. Obecnością i modlitwą pragnęliśmy podziękować Ks. Józefowi za ubogacanie nas swoim słowem i posługą duszpasterską, zarówno w naszej parafii, jak też w dekanatach toruńskich i innych miejscach naszej diecezji.
Księże Józefie! Niech Dobry Pasterz przyjmie Ciebie do Siebie i wynagrodzi wszelki trud Twojej kapłańskiej posługi.
Wdzięczni duszpasterze i parafianie przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu
SAM


Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W dniu 2 września 2020 r. odbyła się doroczna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2016-2020. W trakcie posiedzenia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Józefa Janowskiego z funkcji Przewodniczącego, funkcję tę objęła Pani Teresa Glińska. Pan Janowski, który kierował pracami Rady przez wszystkie dotychczasowe kadencje, pozostanie jej Honorowym Przewodniczącym. Grono Radnych zostało uzupełnione przez dwóch nowych członków:
p. Tomasza Pełczyńskiego oraz p. Marcina Wałdowskiego. Zastąpili oni wieloletnich Radnych Panów Zygfryda Kunatha i Bogusława Perczaka, którzy w ostatnich miesiącach odeszli do wieczności.
Wśród innych omawianych kwestii znalazła się informacja o funkcjonowaniu ogniska wychowawczego. Rada przyjęła do wiadomości decyzję Księdza Proboszcza i Kierownictwa placówki o zakończeniu jego funkcjonowania z dniem 31 grudnia 2020 r. wskutek zaistniałych zmian w zakresie społecznych potrzeb odnoszących się do tego typu placówek.
Podsumowana została działalność parafii w trudnym czasie ograniczeń związanych z wystąpieniem epidemii Covid-19, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na kwestie duszpasterskie, ale także sytuację finansową parafii.
W porządku obrad znalazło się także omówienie planu wizytacji pasterskiej ks. bp. Wiesława Śmigla, która odbędzie się w dniu 13 października br.
Ksiądz Proboszcz przedstawił także Członkom Rady informację o stanie technicznym kościoła na podstawie zamówionej ekspertyzy, której celem było wyeliminowanie ewentualnego ryzyka związanego z dalszym funkcjonowaniem budynku kościoła parafialnego.
Kolejna sesja zwyczajna Rady Parafialnej została zaplanowana na wrzesień 2021 r.
Piotr Józefiak