Ogłoszenia duszpasterskie    II Niedziela Zwykła

1. Po świątecznej przerwie zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św. dzisiaj na spotkanie po Mszy św. o godz. 15.00. Na brak bezpośredniej katechezy z dziećmi obecność jest konieczna.
2. Dzisiaj Kościół obchodzi Dzień Judaizmu, a od jutra Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc obfity” (por. J 15, 5-9). Zachęcamy do modlitwy o jedność wyznawców Chrystusa, pomni na słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno”. Wspólne modlitwy w Toruniu z braćmi i siostrami odłączonymi odbywać się będą w cerkwi (przy ul. Podgórnej), kaplicy protestanckiej (przy ul. Strumykowej), kaplicy baptystów (przy ul. Poznańskiej) i w kościele Świętego Ducha. Szczegółowy plan zamieszony jest w aktualnym numerze „Niedzieli”.
3. Cały czas trwają nabożeństwa przy żłóbku przed Mszami św. o godz. 11.00 i 15.00.
4. Bóg zapłać serdecznie za posprzątanie kościoła i pomoc przy odśnieżaniu terenu okalającego kościół. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Mamy już wstępną wycenę balasek – nie przekroczy (wg wykonawców) 20 tyś. zł.
Dziękujemy za ofiary kolekty inwestycyjnej – przy małej frekwencji zebraliśmy 4018 zł.
Dziękujemy za ofiary kolędowe (przy okazji odwiedzin duszpasterskich, wpłacanych na konto bankowe parafii czy składanych osobiście).
Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na „Samarytanina”. Numer KRS jak w ubiegłym roku: 0000647260.
5. Wszystkich, którzy pragną przyjąć indywidualnie kapłana z błogosławieństwem kolędowym informujemy, że jeszcze można zgłaszać się czy bezpośrednio w zakrystii, biurze parafialnym, czy drogą telefoniczną lub internetową. Dotychczas zgłosiło się ok. 500 parafian – za co jesteśmy wdzięczni.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.
7. Po Mszach św. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej rozprowadzać będą kalendarze jako cegiełkę na swoją działalność w cenie 20 zł.

Pozdrawiamy wszystkich modlących się i przebywających w naszym Sanktuariumi życzymy, by spotkanie z Panem Jezusem – Królem Miłosierdzia otwierało nas na Jego wezwanie!


Zmarli w ostatnim czasie:
+ Halina Gralewska-Kaczmarek, l. 66,
+ Zofia Górzyńska, l. 63 
+ Cezary Frost, l. 69 
+ Józef Maciaszek, l. 81 
+ Józef Sztanga, l. 73  
+ Dariusz Sosnowski, l. 47 
+ Wanda Kurecka, l. 90 
+ Barbara Kalka, l. 72


Do grona dzieci Bożych został włączony przez Chrzest św. Kamil Łukasz Jędrzejczyk


Zgłoszenia na wizytę duszpasterską (kolędę): osobiście w zakrystii lub biurze parafialnym, 
drogą internetową (adres: wim-milosierdzie@wp.pl) lub telefonicznie (56 6394406)