13 I 2019 r., Niedziela Chrztu Pańskiego

Duch Święty zstąpił na Niego

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.
W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił w latach i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.


Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego – 13 I 2019

1. Dziś dziękujemy Panu Bogu za dar chrztu świętego, który włączył nas w Kościół, przez co staliśmy się dziećmi Bożymi. Msza św. dziękczynna za łaskę chrztu świętego, szczególnie dzieci ochrzczonych w ubiegłym roku dziś o godz. 12.30.

2. Od piątku 18 stycznia rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan (ekumeniczny). Wszystkich zachęcamy do włączenia się w modlitwę Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno”. Tegoroczny tydzień ekumeniczny odbywa się pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16, 18-20). Spotkania modlitewne obywają się według planu podanego na stronie internetowej diecezji toruńskiej i w tygodniku „Niedziela”.

3. W przyszłą niedzielę gościć będziemy Ojca Oblata Tomasza Maniurę – twórcę i lidera NINIWA team (ewangelizacyjnych rajdów rowerowych). Głosić będzie Słowo Boże oraz rozprowadzać książki i materiały związane z jego ruchem.

4. Nabożeństwa przy żłóbku 15 minut przed Mszami św. o godz. 11, 12 (w kaplicy) i 15. Serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary kolędowe na funkcjonowanie parafii i dodatkowe na funkcjonowanie domu pomocy Samarytanin. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne. Kolekta z niedzieli 6. 01 wyniosła 5922 zł. Dziękujemy za ofiary na Fundusz Obrony Życia (1647, 97 zł.).

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Do wieczności odeszły:
Małgorzata, l. 52 i Ewa, l. 18 Ludwiszewskie
Anna Lemańska, l. 61

W duchu wdzięczności za łaskę chrztu świętego pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego !!!