6 I 2019 r., Objawienie Pańskie

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie

„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. streszcza zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę — to jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, jakby z jednego bloku. Nie zawahali się wobec trudów dalekiej podróży, bo serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na kiedy indziej, bo dusze ich były gotowe.
Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem. Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą, wielkodusznością i gotowością mędrców. Wówczas na pewno poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego, którego serce szuka ze szczerą miłością.


W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii. „Bóg zapłać” za złożoną ofiarę za gazetkę


Intencje mszalne

Niedziela 6 stycznia
7.30 + Zofia i Alojzy Kufel, Jan Iwicki, ks. Antoni Kurowski
7.30 + Teodora Cerankowska – greg.
9.30 + Bogdan Pietrykowski (1 r. śm.)
11.00 – dziękczynna za zdrowie Macieja z prośbą o błogosławieństwo Boże dla niego i rodziny
12.00(kap) + Eugeniusz, Stanisława, Helena, Zofia i Kazimierz Grodziccy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Franciszek Kużel (33 r. śm.)
18.00 + Liliana Bujnarowska – w dniu urodzin
20.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Mateusza Herba z ok. 10 urodzin

Poniedziałek 7 stycznia
7.00 – za nowożeńców Elizę i Macieja
7.00 + Teodora Cerankowska – greg.
7.00 + Witold Cichocki
8.30 + zmarli z rodziny Wiśniewskich
17.00 – o zdrowie dla mamy Ireny Marcinkowskiej
18.00 + Irena i Ryszard Sobocińscy

Wtorek 8 stycznia
7.00 – za nowożeńców Magdalenę i Rafała
7.00 + Jacek Jędrzejczyk (3 r. śm.)
8.30 – dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę dla Ewy i Zygmunta
8.30 + Teodora Cerankowska – greg.
17.00 + Krzysztof Majchrzak
18.00 + Janusz Radziszewski

Środa 9 stycznia
7.00 + Janusz Radziszewski – greg.
7.00 + Teodora Cerankowska – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP dla rodziny Wanat: dzieci, wnuków i prawnuków
8.30 + Roman Welter (1 r. śm.), rodzice i dziadkowie
17.00 + Zbigniew Jastak
18.00 – rez. p. Strzesak

Czwartek 10 stycznia
7.00 – o błogosławieństwo Boże dla Marty z ok. 14 urodzin
7.00 + Janusz Radziszewski – greg.
8.30 + Krzysztof Klinikowski (1 r. śm.)
8.30 – dziękczynna za dar życia Małgosi z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej
17.00 + Teodora Cerankowska – greg.
18.00 + Bogumiła Grabosz (7 r. śm.)

Piątek 11 stycznia
7.00 + Roman Ziemlewski – z ok. 90 r. ur.
7.00 + Janusz Radziszewski – greg.
8.30 + Teodora Cerankowska – greg.
8.30 – int. wolna
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Urszula Sadkowska (7 r. śm.)
18.00 – za Ojczyznę

Sobota 12 stycznia
7.00 + Janusz Radziszewski – greg.
7.00 + Helena Kalinowska
8.30 + Teodora Cerankowska – greg.
8.30 – int. wolna
17.00 + Jan Gaca (12 r. śm.)
18.00 + Tadeusz Siudek, Wanda i Feliks Siudek, Józef i Maria Szewczyk oraz Stefan Bańdo